Nowa restauracja na Szlaku Kulinarnym "Śląskie Smaki"! Pracownia Kulinarna BASENOWA

Data publikacji:
26 Sierpień 2022
Odsłuchaj tekst

Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” wciąż się rozwija. 

Do wyjątkowego grona 25 restauracji dołączyła Pracownia Kulinarna Basenowa (obok basenu kąpielowego w Żarkach) na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej!

- To dla nas wielka radość, że do „Śląskich Smaków” nieustannie dołączają nowe restauracje – mówi Agnieszka Sikorska, Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej. – Pokazuje to, że zainteresowanie kuchnią regionalną jest żywe i prawdziwe. Szczególnie cieszy fakt, że do Szlaku przyłaczają się nie tylko restauracje hotelowe, ale także te w mniejszych miejscowościach.

"Śląskie Smaki" powstały w trosce o kulinarne dziedzictwo regionu. Ich celem jest utrwalanie, przekazywanie i promowanie bogatych tradycji kulinarnych województwa śląskiego, uwzględniając przy tym ich lokalne odmiany i koloryt. A kuchnia województwa śląskiego to prawdziwa skarbnica smaków i tradycji. Swą różnorodność zawdzięcza rozległym terenom – od Jury aż po Beskidy. Dzięki temu mamy doskonale znaną śląską roladę, jurajskiego pstrąga, zagłębiowską zalewajkę czy beskidzkie placki z blachy ze szpyrkami.

Pracownia Kulinarna Basenowa serwuje re­gio­nal­ne i lo­kal­ne smaki, po­tra­wy kuch­ni ży­dow­skiej i ślą­skiej, ale w no­wo­cze­snym wy­da­niu. Do dys­po­zy­cji gości jest tu 60 miejsc sie­dzą­cych, a w okre­sie wio­sen­no-let­nim taras ze stre­fą wy­po­czyn­ku chil­lo­ut oraz par­king. Dla naj­młod­szych kącik zabaw i spe­cjal­ne menu. Można tu or­ga­ni­zo­wać przy­ję­cia i przy­je­chać z grupą w ra­mach wy­ciecz­ki, a także za­mó­wić ca­te­ring - nie tylko na świę­ta.

W kar­cie zwra­ca uwagę wy­śmie­ni­ty śledź na ta­tar­czu­chu - lo­kal­nym, słod­ka­wym, re­gio­nal­nym chle­bie; tatar w nieco innej od­sło­nie, czy gęsie pipki. Jest i karp i łosoś, a także pstrąg. Wśród zup: flaki wo­ło­we, rosół, krem z po­mi­do­rów. Są i sa­ła­ty, ale oczy­wi­ście z twi­stem, czyli np. z opa­la­nym serem kozim, oczy­wi­ście lo­kal­nym. Wśród dań głów­nych znaj­dzie­my: kacz­kę, go­lon­ko, po­lę­dwi­cę wo­ło­wą, schab. Są też pyzy z kacz­ką i kaszą gry­cza­ną, a także pie­roż­ki ra­vio­li ze szpi­na­kiem. Mi­ło­śni­cy słod­kie­go też nie będą za­wie­dze­ni: se­mi­fred­do ka­wo­we oraz lody kar­me­lo­we, ale z za­ska­ku­ja­cym do­dat­kiem pla­stra miodu i prec­la ży­dow­skie­go. Osob­ne menu jest dla dzie­ci: rosół, po­mi­do­ro­wa, ale i pul­pe­ty z in­dy­ka, łosoś na parze, klu­ski ślą­skie oraz na­le­śni­ki. W ofer­cie są też piwa lo­kal­ne z Bro­wa­ru Jan.

 

Pracownia Kulinarna "Basenowa"
Ul. Wierzbowa 21, 42-310 Żarki

 

W menu Śląskie Smaki polecamy:

basenowa

golonko

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  318
Pogoda
Katowice